Sisällysluettelo

Kodumaja-yritysryhmä

Kodumaja AS:ään kuuluu ryhmä yrityksiä, joiden toimiala liittyy jollain tavalla asuntojen suunnitteluun, valmistamiseen, rakentamiseen tai myyntiin.

Kodumaja-yhtiöiden missiona on luoda käyttäjäystävällinen asuinympäristö korkealuokkaisilla rakennustuotteilla ja -palveluilla.

Kodumaja-yhtiöitä kuvaava piirre on erikoistuminen asuntojen rakentamiseen tehtaassa valmistetuista tilaelementeistä tarjoamalla asiakkaille enemmän joustavuutta kuin tärkeimmät kilpailijat. Joustavuus näkyy projektien toteuttamisessa sekä asiakkaiden toiveiden ja vaatimusten huomioon ottamisessa.

Kaikkien Kodumaja-yhtymän yritysten päätoimialana on: (Puu)runkorakenteiden suunnittelu ja kokoaminen tehtaalla valmistetuista elementeistä.

KM:n yritysten päätoimiala liittyy pääasiassa vientimarkkinoihin.

Kodumaja-yhtymän yritykset ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, jotka vastaavat itsenäisesti solmimiensa sopimusten ja ottamiensa velvoitteiden täyttämisestä. Kaikkia Kodumaja-yhtymän yrityksille ominaista on erittäin tiivis yhteistyö, perusteellinen erikoistuminen omaan alaan sekä yhteinen tavoite:

viedä Kodumaja liiketoiminta-alueensa johtoon Euroopassa.

 

 

eXact