Sisujuht

Uudised

Kodumaja võitis Kopenhaageni linna poolt korraldatud elamuehituse hanke

05.01.2010

Kodumaja AS grupi ettevõtted läbisid edukalt Kopenhaageni Linnavalitsuse tellimusel läbiviidud eelkvalifikatsiooni ning osutusid valituks 5. hulka, kes said õiguse osaleda hankel, millega otsiti ehitajat 4. elamuprojekti ehitamiseks Kopenhaagenisse aastatel 2010 - 2011. Nendest projektidest kaks on mõeldud erivajadustega inimestele ning kaks tavalisteks korterelamuteks, mille kortereid hakatakse üürima elanikele sotsiaalpindadena. Korterelamud on kavas ehitada riikliku elamuehitusprogrammi raames.

Kodumaja ettevõtted võitsid hankel neljast projektist kaks sh. ühe korterelamu ja ühe erivajadustega inimeste sotsiaalelamu ehitamiseks 2010. aastal. Hetkel on käimas ettevalmistused lõplike lepingute sõlmimiseks. Kahe lepingu kogukäive ületab 200 miljonit EEK.

Lisaks sellele on Kodumajal lõppjärgus veel ühe lepingu sõlmimine ühe korterelamu ehitamiseks Kopenhaagenisse 2010. aastal. Selle lepingu kogukäibeks on kujunemas ca 66 miljonit EEK.

 

eXact