Sisujuht

Uudised

Kodumaja keskkonna ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemid sertifitseeritud

08.05.2012

Alates 17. aprillist 2012 väljastati Kodumaja majatehastele (KM Element OÜ ja Kodumajatehase AS) sertifikaadid, mis kinnitavad ettevõtete keskkonnajuhtimissüsteemi vastavust rahvusvahelisele standardile ISO 14001:2004 ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi vastavalt rahvusvahelisele standardile OHSAS 18001:2007. Lisaks nimetatule pikendati sertifikaadi kehtivust, mis kinnitab, et ettevõtete juhtimissüsteem tervikuna vastab rahvusvahelisele standardile ISO 9001:2008.

Eelnevalt nimetatud sertifikaadid on vajalikud Kodumaja ettevõtete edukaks tegutsemiseks oma strateegilistel turgudel - Norras, Taanis, Rootsis, Soomes ja Eestis ning kinnitavad, et Kodumaja ettevõtted lähtuvad oma töös rahvusvaheliselt tunnustatud reeglitest ja põhimõtetest.

 

eXact