Sisujuht

Uudised

Kodumaja taaskäivitab MASU ajal seisatud tehase

01.02.2011

Kodumaja ettevõtete mahtude kasv on tekitanud vajaduse uute töötajate värbamiseks. 2010. aasta jooksul võeti tööle 112 uut töötajat, mis teeb aastaseks personali kasvuks 55 %. Kodumaja ettevõtete turuosa kasv ja jätkuv elavnemine Kodumaja turgudel on tekitanud vajaduse ja võimaluse 2009. aastal ajutiselt seisatud ühe majatehase, Kodumajatehase AS, tootmise taaskäivitamiseks. Kodumajatehase AS võimsuste kasvatamine on kavandatud etapiviisiliselt, kus 2011. aasta jooksul värvatakse tööle veel vähemalt 100 uut töötajat. Eriliselt nõutud on projekteerijad, tootmise ja ehituse erinevate tasandite juhid ja oskustöölised.

Vaatamata küllaltki suurele tööpuudusele Eestis on teotahteliste ja võimekate töötajate leidmine endiselt suhteliselt keeruline. Kodumaja on omalt poolt valmis nende motiveerimisel tõsiselt pingutama.

Kodumaja ettevõtete 2010. aasta konsolideeritud käive oli ca 25,5 milj. EUR. Kõik 100% eksport. Aastaks 2011 kavandatakse ca 1,5 kordset käibe kasvu. Vt. lisaks http://www.kodumaja.ee/et/Tutvustus/Toodang-ja-voimsused.

 

 

eXact