Sisujuht

Toodang ja võimsused

Kodumaja ettevõtted toodavad ja ehitavad põhiliselt kortereid korrus- ja ridaelamutes ning nendele sarnaseid eluruume muudes ehitistes. Seisuga 31. detsember 2016 on Kodumaja ettevõtted tootnud ja ehitanud kokku:

kortereid 5- ja enama korruselistes korterelamutes 1170
kortereid 4-korruselistes elamutes 1423
kortereid 2-3-korruselistes elamutes 2508
kortereid väikeelamutes (paaris- ja ridaelamud) 904
eramuid ja Norra tüüpi suvilaid (Norske Hytta) 273
eluruume erivajadustega inimeste hooldekodudes 199
hotellitube hotellides 104
koolide ja büroohoonete ruumelemente 102
ruumelemente ehitusplatside tööruumideks 35

Kodumaja kontserni konsolideeritud käivet ja Kodumaja Eesti ettevõtetes töötava personali arvukuse arengut näitab alljärgnev graafik:

Kodumaja AS konsolideeritud käibe ja Kodumaja Eesti ettevõtetes töötava personali arvukuse arengut näitav graafik

Enam kui 20 aasta jooksul on Kodumaja ettevõtted näidanud stabiilset positiivset arengut ning tõestanud oma järjekindlat arenemis-ja konkurentsivõimet. Samuti head kohanemisvõimet kriitilistes olukordades nagu näiteks:

  • pikk käivitusperiood aastatel 1995-2001,
  • ülemaailmne majanduskriis aastatel 2008-2010.

 

 

Seisuga 01.01.2015 on Kodumaja ettevõtete, sealhulgas majaehituse tehaste KM Element OÜ ja Kodumajatehase AS, summaarne tehniline tootmis-ja ehitusvõimsus ca 79 000m2 (bruto) elamispinda aastas ehk ca 1000 keskmise suurusega korterit aastas.  Vähem töömahukate toodete puhul on Kodumaja ettevõtete võimsusi kajastavad numbrid kindlasti oluliselt suuremad.

KM Element OÜ
KM Element OÜ Kodumajatehase AS

Tootmis-ja ehitusvõimsuste senise arendamise käigus on Kodumaja jätnud võimalused majatehituse tehaste võimsuste täiendavaks suurendamiseks, olemasolevate tehaste territooriumite baasil, veel ca 45% võrra ehk tasemeni 115 000m2 (bruto) elamispinda aastas. See on kuni ca 1 500 keskmise suurusega korterit aastas.

Tegelik tootmis-ja ehitusvõimsuste kasv ja selle tempo sõltuvad siiski eelkõige turgude nõudluse ja Kodumaja personali võimekuse arengust.

 

eXact