Sisujuht

Toodang ja võimsused

Kodumaja ettevõtted toodavad ja ehitavad põhiliselt kortereid korrus- ja ridaelamutes ning nendele sarnaseid eluruume muudes ehitistes. Seisuga 31. detsember 2020 on Kodumaja ettevõtted tootnud ja ehitanud kokku 8916 eluruumi, sh:

kortereid 5- ja enama korruselistes korterelamutes 1887
kortereid 4-korruselistes elamutes 2033
kortereid 2-3-korruselistes elamutes 2749
kortereid väikeelamutes (paaris- ja ridaelamud) 1020
eramuid ja Norra tüüpi suvilaid (Norske Hytta) 274
eluruume erivajadustega inimeste hooldekodudes 531
hotellitube hotellides 395
koolide ja büroohoonete ruumelemente 102
ruumelemente ehitusplatside tööruumideks 35

Kodumaja kontserni konsolideeritud müügitulu ja Kodumaja Eesti ettevõtetes töötava personali arvukuse arengut näitab alljärgnev graafik:

Kodumaja AS konsolideeritud  müügitulu ja Kodumaja Eesti ettevõtetes töötava personali arvukuse arengut näitav graafik

Enam kui 20 aasta jooksul on Kodumaja ettevõtted näidanud stabiilset positiivset arengut ning tõestanud oma järjekindlat arenemis-ja konkurentsivõimet. Samuti head kohanemisvõimet kriitilistes olukordades nagu näiteks:

  • pikk käivitusperiood aastatel 1995-2001,
  • ülemaailmne majanduskriis aastatel 2008-2010.

 

 

Seisuga 01.01.2019 on Kodumaja ettevõtete, sealhulgas majaehituse tehaste KM Element OÜ ja Kodumajatehase AS, summaarne tehniline tootmis-ja ehitusvõimsus ca 1000 keskmise suurusega eluruumi aastas.

KM Element OÜ
KM Element OÜ Puidu tn majatehas KM Element OÜ Betooni tn majatehas

Tootmis-ja ehitusvõimsuste senise arendamise käigus on Kodumaja jätnud võimalused majaehituse tehaste võimsuste täiendavaks suurendamiseks, olemasolevate tehaste territooriumite baasil.

Tegelik tootmis-ja ehitusvõimsuste kasv ja selle tempo sõltuvad siiski eelkõige turgude nõudluse ja Kodumaja personali võimekuse arengust.

 

eXact