Sisujuht

Kodumaja turud

Kodumaja ettevõtete konsolideeritud müügitulust moodustab eksport enam kui 95%. Meie strateegilisteks turgudeks on: Norra, Rootsi, Soome ja Eesti.

Aastatel 1996 - 2020 on Kodumaja ettevõtete summaarne konsolideeritud müügitulu jagunenud erinevate turgude vahel järgmiselt: Viimastel aastatel on Kodumaja ettevõtete jaoks hakanud             kasvama Rootsi turu osatähtsus.

Samas peame oluliseks, et käive oleks strateegiliste turgude vahel rohkem hajutatud. See tähendab, et soovime täiendavaid võimsusi luues, suurendada oma turuosa nendel strateegilistel turgudel, kus Kodumaja senine tegevus on olnud tagasihoidlikum. Samas ei ole me planeerinud vähendada oma turuosa Norra turul.

 

 

Kodumaja tegevus muudel turgudel piirdub esialgu jälgimise, kontaktide  otsimise    ja informatsiooni kogumisega ning ettevalmistustega tegevuse alustamiseks, kui selleks peaks tekkima võimalusi.

Sobiva turuperspektiivi ning sobiva koostööpartneri ja stardiprojekti leidmise  korral oleme valmis astuma konkreetseid samme, et laiendada oma tegevust ka teistele turgudele.

Samuti oleme  huvitatud püsiva ja pikaajalise koostöö ülesehitamisest nii konkreetsete klientidega, kui ka Kodumaja müügiesindajatega konkreetsete turgude, konkreetsetes piirkondades. Oleme neis küsimustes läbirääkimisteks alati avatud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXact