Sisujuht

Kodumaja ettevõtete grupp

Kodumaja kontsern on: ekspordile orienteeritud ja rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtete grupp, kes on pühendunud ühise põhitegevuse elluviimisele.

Kodumaja ettevõtete missiooniks on: Pakkuda nauditavat koostööd ja kindlustunnet jätkusuutliku tuleviku ehitamisel.

Kodumaja kontserni põhitegevuseks ja-kompetentsiks on: Puitkarkassehitiste projekteerimine ja ehitamine tehastes toodetud elementidest.

Kliendiga sõlmitud müügilepingu täitmise lõppeesmärgiks on: Rahulolev klient, kes soovitab Kodumaja oma sõpradele ja tuttavatele ka peale ehitis(t)e garantiiaja lõppu.

Kodumaja kontserni suureks eesmärgiks on: Olla oma strateegiliste turgude juhtivaks tegijaks kliendikesksete elamuarendusprojektide kiirel ehitamisel tehases toodetud ruum- ja tasaelementidest.

 

eXact