Sisujuht

Kodumaja ettevõtete grupp

Kodumaja AS seob omavahel gruppi ettevõtteid, kellede põhitegevus on, ühel või teisel viisil, otseselt seotud elamispinna projekteerimise, tootmise, ehitamise ja müügiga.

Kodumaja ettevõtete missiooniks on: Pakkuda nauditavat koostööd ja kindlustunnet teie ambitsioonide elluviimisel.

Kodumaja ettevõtete iseloomulikuks jooneks on: Spetsialiseerumine eluruumide ehitusele tehases toodetud ruumelementidest, pakkudes klientidele põhikonkurentidest suuremat paindlikkust projektide teostamisel ning nende soovide ja nõudmiste arvestamisel.

Kõiki Kodumaja ettevõtteid ühendavaks põhitegevuseks on: (Puit)karkassehitiste projekteerimine ja ehitamine tehases toodetud elementidest.

KM ettevõtete põhitegevus on põhisosas suunatud tegutsemisele eksportturgudel. Eesti turule on suunatud vaid Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ ja Kevestom OÜ põhitegevus, milleks on: Kodumaja toodangust elamispinna ehitusega seotud ehituse projektijuhtimine, kinnisvara arendus ja müük Eestis.

Kodumaja ettevõtted on iseseisvad juriidilised isikud, kes vastutavad täielikult nende poolt sõlmitud lepingute ja võetud kohustuste täitmise eest. Kõiki Kodumaja ettevõtteid iseloomustab tihe koostöö meeskonnatöö vaimus, igaühe sügav spetsialiseerumine oma valdkonnas ning ühine ambitsioon -

viia Kodumaja oma ärivaldkonna liidriks Euroopas.

 

eXact