Sisujuht

Ehitamine tehases on efektiivne

Ehituse maksumus on otseselt seotud ehitusprotsessi efektiivsusega. Suure osa ehitusega seotud kuludest moodustavad kulutused tööjõule ning need kulud on üldjuhul ka kõige kiiremini kasvavad kulud. Seetõttu on erakordselt oluline otsida võimalusi, et ehitusprotsess oleks kiire ja efektiivne.

Kodumaja ehitusviis ja tehnoloogia võimaldavad ehitada kiiresti ja efektiivselt, ilma seejuures ehitustööde kvaliteeti kahjustamata. Samal ajal pööratakse Kodumaja tootearenduses suurt ja pidevat tähelepanu toodangu ja teenuste arendamisele, et meie ehitusviisi ja tehnoloogia eelised pääseksid veelgi enam mõjule.

eXact