Sisujuht

Ehitaja suurim vaenlane

Mistahes ehitiste suurimaks vaenlaseks on niiskus. Võrreldes teiste ohuallikatega, nagu näiteks tuli või staatiline püsivus, on niiskuskahjustused üheks kõige levinumaks ehitiste kahjustuste liigiks. Sõltumata sellest, kas ehitiste kandekonstruktsioonideks on puit või betoon - hallitused ja seened hakkavad arenema niipea, kui selleks on ehitise konstruktsioonides piisavalt niiskust. Seetõttu tuleb ehitiste konstruktsioone kaitsta niiskuse eest äärmiselt hoolikalt, seda nii väljast-, kui ka seestpoolt.

Kodumaja poolt arendatud konstruktsioonide välimist niiskuskindlust on aastate jooksul testitud erakordselt karmides klimaatilistes tingimustes. Oleme seda teinud Norra põhjaosas polaarjoone taga ning ka läänerannikul, kus ühelt poolt soe Golfi hoovus ja teiselt poolt mägedest Atlandi ookeani rannikule laskuv arktiline külm on võimelised põhjustama erinevaid ilmastiku ekstreemsusi.

Kodumaja konstruktsioonid toimivad hästi siis, kui need ekstreemsused esinevad ühekaupa, kui ka siis, kui nad esinevad samaaegselt.

Konstruktsioonide sisemise niiskuskindluse määravad eelkõige „märgade" ruumide (vannitoad) tehnilised ja tehnoloogilised lahendused ning nende teostuse kvaliteet. Põhjamaades tehtud uuringud ning statistika näitavad, et olukord elamute "märgade" ruumide teostamisel on sageli väga vilets. Nende ruumide hüdroisolatsioonid ja kõikvõimalike torustike läbiviigud on tihti ebapiisava niiskuskindlusega, mis põhjustades seega niiskuskahjustusi.

Kodumaja on kogu oma tegevusaja jooksul arendanud ning töötanud välja „märgade" ruumide tehnilisi ja tehnoloogilisi lahendusi, mida on lihtne teostada ja mis on 100% usaldusväärsed.

Seinte hüdroisolatsioon "märjas" tsoonis Põranda hüdroisolatsioon "märjas" tsoonis

Kodumaja poolt väljatöötatud „märgade" ruumide lahendused on heaks kiidetud Norra Ehitusuuringute Instituudi (SINTEF Byggforsk) poolt ning lülitatud NBI Tehnilise Heakskiidu (NBI Technical Approval) ja Euroopa Tehnilise Tunnustuse (European Technical Assessment) dokumentidesse.

Edu saavutamist võitluses niiskuse vastu mängivad olulist rolli ka eelised, mida annavad Kodumaja ehitusviis ja tehnoloogia ning toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem.

Kodumaja poolt toodetud ja ehitatud elamutes on niiskuskahjustuste oht viidud miinimumini. Nõuetekohasel hooldusel säilitavad kõik „märjad" ruumid oma vee- ja aurutiheduse elamu kogu elamu eluea jooksul.

eXact