Sisujuht

Kodumaja konstruktsioonid on helisummutavad

Elanike heaolu ja rahulolu tagamiseks on oluline, et nende eluruumid oleksid kaitstud müra eest. Müra võivad tekitada elanikud ise või siis naabrid, elamutes ja eluruumides paiknevad tehnoloogilised seadmed ning kodutehnika. Samuti võib müra siseneda eluruumidesse väliskeskkonnast.

Eluruumide kaitse müra eest tagavad piirdekonstruktsioonide ja avatäidete ratsionaalsed ja müraisoleerivad tehnilised lahendused, õigesti valitud ja paigaldatud heliisolatsioon ning töö kvaliteetne teostus.

Heliisolatsiooni alaseid arendustöid on Kodumajas tehtud aastaid. Selle käigus on katsetatud hulgaliselt uusi materjale ja konstruktsioonikahendusi. Et olla veendunud Kodumaja tehniliste lahenduste ning töö teostuse kvaliteedis, mõõdetakse korrusvahelagede ning korterite vaheliste seinte õhu- ja löögimüra isolatsiooni indekseid, enne elamu üleandmist kliendile, reeglina kõigis Kodumaja poolt ehitatud korterelamutes. Mitmed Norra ja Eesti sõltumatud eksperdid on aastate jooksul teostanud selliseid mõõdistusi sadu.

Õhumüra isolatsiooni indeksi mõõtmine


Löögimüra isolatsiooni indeksi määramine
Õhumüra isolatsiooni indeksi mõõtmine Löögimüra isolatsiooni indeksi määramine

Arendustöö tulemusena võime kinnitada, et Kodumaja konstruktsioonid vastavad kehtivatele normatiividele kõigil Kodumaja turgudel ning on sageli neist normidest paremad.

eXact