Sisujuht

Kaasaegsed tehnilised kommunikatsioonid

Kaasaegsed ehitised (sh. elamud) on varustatud väga paljude erinevate tehniliste süsteemidega nagu: elektrisüsteem, veevarustuse süsteem (soe ja külm vesi), kanalisatsioonisüsteem, ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem, sidesüsteem, valve- ja signalisatsioonisüsteemid, automaatne tulekustutussüsteem, tehniliste süsteemide „intelligentsed" juhtimissüsteemid jne.

Kaasajal on tehnoloogia areng väga kiire. Leiutatakse juurde ja arendatakse üha uusi tehnilisi- ja juhtimissüsteeme. Kasvamas on ka täielikult automatiseeritud süsteemide osatähtsus ning mingiks harulduseks ei ole arvuti või mobiiltelefoni teel juhitavad tehnilised süsteemid.

Integreeritud maasoojuspump ja õhksoojusvaheti

Lisaks mugavusele, käepärasusele ja efektiivsele toimimisele on oluline, et tehnilised süsteemid oleksid usaldusväärsed ja ei põhjustaks ise õnnetusi. Vee-, kütte- ja kanalisatsioonisüsteemid ei tohi põhjustada ehitistele niiskuskahjustusi, kaablisüsteemid tulekahjusid ning ventilatsioonisüsteemid ülearust müra. Tulekustustuse ning  valve- ja signalisatsioonisüsteemid peavad minimeerima kahjusid juhul, kui mingi õnnetus peaks siiski juhtuma.

Kaasaegne ehitis on keerukas tehniline kompleks, mis koosneb väga paljudest  erinevatest komponentidest ja tehnilistest süsteemidest, mis peavad koos laitmatult toimima.

Kodumaja tootearendus hoiab ennast kursis kaasaegsete arengutega tehniliste kommunikatsioonide vallas, arendab ning arvestades turgude nõudmisi ja ootusi nendega seonduvalt ning optimeerib sobivaks meie toodangu juures kasutatavad tehnilised lahendused.

Kodumaja teeb tihedat koostööd ka teiste riikide inseneri-ja arhitektibüroodega. Koos analüüsitakse projekte, genereeritakse ideid ning leitakse sobilikke lahendusi, mis rahuldavad meie turgudel kehtivaid nõudeid.

 

eXact