Sisujuht

Kodumaja elamud on energiasäästlikud

Nõuded ehitiste soojapidavusele ning energiasäästlikkusele on viimastel aastatel läinud kõikjal oluliselt rangemaks ning peatselt karmistuvad veelgi. Energia säästmine on teema, mis on suunatud tulevikku, kuna energeetilised ressursid on piiratud ja energiakandjatel on tendents kallineda. Seetõttu soodustatakse energiasäästlike lahenduste kasutamist ka mitmete põhimõtteliste poliitiliste otsustega.

Kodumaja poolt arendatud konstruktsioonid ning tehnilised lahendused võimaldavad ehitada erineva energiatarbimisega ehitisi, mis vastavad kliendi soovidele ning turgudel kehtivatele normidele.

Arvestuslikud energiakulud energiatõhusale elamule Päikeseküttepaneelide tootlikkuse arvutus

Elamute energiasäästlikkuse tõstmisel on olulised nii materjalid, tehnilised lahendused, kui ka elamute tehnilistes süsteemides kasutatavad seadmed. Ehitise, kui terviku, energiatõhususe hindamiseks arvestatakse kõigi erinevate komponentidega, tehakse soojakadude arvutused ning koostatakse elamu energiabilanss.

Lõpliku kinnituse ehitise kvaliteedist ning energiatarbimisest saab alles siis, kui korraldatakse mõõdistused valmisehitatud eluruumides.

 

 

Mõõtmistulemuste analüüs annab väärtuslikku informatsiooni ehitiste energiakadude, piirete soojapidavuse, tehnosüsteemide toimivuse ja elanike tarbimisharjumuste kohta. Selline informatsioon on meile sisendiks järgnevate tootearenduslike sammude planeerimisel ja teostamisel.

Eluruumi õhutiheduse mõõtmine
Eluruumi osa termografeering

Paljude, Kodumaja elamutes elavate, inimeste käest saadud tagasiside, tegeliku energiatarbimise kohta, kinnitab meie arvutuste õigsust ning konstruktsioonide ja tehniliste lahenduste head toimivust.

Üha sagedamini küsivad kliendid meilt passiivmaja standardile vastavaid elamuid. Esimeseks sellele standardile vasavaks elamuks on 2013. aastal valminud, 9 korteriga, ridaelamu Norras. Alates sellest ajast on Kodumaja poolt toodetud ja ehitatud passiivmajade arv aasta aastalt üha kasvanud ning tõusutrend jätkub ilmselt ka tulevikus.

 

eXact