Sisujuht

Kodumaja strateegiline prioriteet

Me mõistame, et uue kodu ehitamine või soetamine on suur investeering igale inimesele. Seetõttu on igale uue kodu omanikule oluline, et tema kodu oleks parima hinna ja kvaliteedi suhtega nende hulgast, mis on turul saadaval. Vastavus kehtivatele ehitusnormidele ja standarditele on miinimumnõue, mis peab olema täidetud. Parimad ehitajad peaksid aga pakkuma oma klientidele enamat.

Kodumaja ei varja, et on seadnud eesmärgiks saada oma tegevusvaldkonna liidriks Euroopas. Selle eesmärgi saavutamine ei ole võimalik ilma strateegilist tootearendust tähtsustamata. Just sellise arendustöö tulemusena väljatöötatud ja katsetatud parimad lahendused leiavad oma rakenduse klientide poolt tellitud ehitiste projekteerimisel, tootmisel ja ehitamisel.

Strateegilise tootearendusega seotud küsimused analüüsitakse läbi ja vastavad otsused võetakse vastu Kodumaja arendusgrupi poolt, mille alalisse koosseisu on kaasatud Kodumaja ettevõtete kõige kvalifitseeritumad ning kogenumad juhid ja spetsialistid. Vastavalt vajadusele kaasatakse ka tippspetsialiste ja eksperte väljastpoolt Kodumaja. Arendusgrupi tööd juhib ja koordineerib Kodumaja toodete ja teenuste arendusdirektor.

Kodumaja strateegiline tootearendus tegeleb kõikide ehituse valdkondadega, mis on Kodumajale olulised, kuid suurem tähelepanu on suunatud eelkõige alljärgnevatele valdkondadele:

Kodumaja ettevõtete poolt arendatud konstruktsioonidele ja tehnilistele lahendustele tehtud staatika, tulepüsivuse, heliisolatsiooni ning energiasäästlikkuse testide ja arvutuste tulemused on kinnitatud Norra Ehitusuuringute Instituudi poolt (SINTEF Byggforsk), kes on väljastanud Kodumajale ka vastavad Tehnilised Heakskiidud.

eXact