Sisujuht

Tööliste ametikohad

Vajame oma meeskonda

PUUSEPPASID

EHITUSPLATSI PUUSEPPASID

PLAATIJAID

Me pakume:

 • põnevat ja väljakutsuvat tööd Eesti tippettevõttes,
 • konkurentsivõimelist tasu nõuetekohaselt teostatud töö eest,
 • võimalusi mõjutada oma tasu oma töö tulemuslikkusega,
 • kaasaegset töökeskkonda, töövahendeid ja tööriideid,
 • soodustusi, mis kaasnevad töötamisega Kodumaja ettevõtetes (Kodumaja sooduspakett)

Tööliste töö tasustamine toimub Kodumaja ettevõtetes kirjalikult fikseeritud TÜKITÖÖ hinnete alusel.

Me peame oluliseks, et töö tasustamine oleks võimalikult personaalne, mis tähendab, et oluline on iga töölise personaalne sooritus ehk kui palju teeb iga tööline kvaliteetset töömahtu konkreetse tööaja jooksul. Põhimõte on lihtne:

 • kui oled tugevalt pingutanud ja teinud kvaliteetset tööd, siis peab nii igapäevaselt, kui ka palgapäeval olema, mille üle rõõmustada,
 • kui ei ole pingutanud või on sinu töö olnud ebakvaliteetne, siis on ka töötasu sellele tulemusele vastav.

Tootmise töölised

Oluline on märkida, et ehitamisel tehase tingimustes (ehk tootmises) on suuremat mahtu kindlasti kergem teha, kui tavalise platsiehituse korral:

 • tööfront on oma töövahendite ja materjalidega käepärast ning neid ei ole vaja tassida korruste vahel või objektilt objektile,
 • ilmastik ei sega, kuna töö käib tehase ruumides,
 • töö lõppedes on võimalik rahulikult riideruumist läbi minna ning pestuna ja puhaste riietega suunduda veetma oma kodust kvaliteetaega.

Meil on loodud tingimused, mis võimaldavad TOOTMISE (tehase) töölistel, kes suudavad teostada tööde mahtu "keskmisel hea soorituse (KHS)" tasemel, teenida täistööaja korral brutotasu:

reeglina 6-10 EUR/tunnis ehk ca 1000 - 1700 EUR/kuus

Märkused:

 1. Konkreetse töötasu tase sõltub töölise erialast.
 2. KHS-ks nimetatakse konkreetse töö mahtu ajaühikus (tunnis, päevas või kuus), mida keskmisel hea ettevalmistusega tööline peab suutma normaalolukorras keskmiselt teostada.
 3. Tööliste töötasude konkurentsivõime tagamiseks jälgime me pidevalt arenguid tööjõuturul ning reageerime vastavalt - korrigeerides tööde ühikhindeid ning parendades töötingimusi, mis soodustaksid töö efektiivsuse ja kvaliteedi kasvu.

Tootmise töölistel on võimalik ühineda ajutiselt või alaliselt ka Kodumaja ehituse töölistega, kes käivad välislähetustes ehitamas elamuid ja muid hooneid Kodumaja tehase toodangust.

Ehituse töölised

Ehituse tööliste välislähetuste töörütm on reeglina järgmine:

 • 5 nädalat - tööl välislähetuses (töönädala pikkus 54 tundi),
 • 2 nädalat - sõitudeks koju ja tagasi tööle ning kodus.

Töötades kirjeldatud töörütmiga teenivad eksportmaade EHITUSE töölised, kes suudavad teostada tööde mahtu „keskmiselt hea soorituse (KHS)" tasemel, järgmist brutotasu:

aasta keskmisena - reeglina ca 3 000 - 3 500 EUR/kuus

sh. töötamise perioodil välislähetuses - reeglina ca 4 000 - 4 500 EUR/kuus

Märkused:


 1. NB! Töötamisel eksportmaade ehitusplatsidel katab Kodumaja ka tööliste reisi- ja majutuskulud ning maksab välislähetuse päevaraha. Samuti jälgib / hoolitseb Kodumaja, et välislähetuses töötamisega seotud maksud saaksid makstud ja dokumendid, mida nõuavad välisriikide tööinspektsioonid, migratsiooniametid, maksuametid, vormistatud.
 2. Kuna ehitustööd eksportmaade ehitusplatsidel on kõigile (sh. klientidele, järelvalvele, konkurentidele, tavakodanikele) hästi nähtavad ning kõik töötajad esindavad Kodumaja ja kujundavad töötades Kodumaja mainet, siis saadetakse eksportmaade ehitusplatsidele vaid hoolikalt väljavalitud oskustöölisi, kes suudavad täita neile pandud ootusi.
 3. KHS-ks nimetatakse konkreetse töö mahtu ajaühikus (tunnis, päevas, nädalas või kuus), mida keskmiselt hea ettevalmistusega tööline peab suutma normaalolukorras keskmiselt teostada.
 4. Tööliste töötasude konkurentsivõime tagamiseks jälgime me pidevalt arenguid tööjõuturul ning reageerime vastavalt - korrigeerides tööde ühikhindeid ning parendades töötingimusi, mis soodustaksid töö efektiivsuse ja kvaliteedi kasvu.

Kandideerimine

Meie jaoks on eriti oluline, et meie töölistel oleksid järgmised isikuomadused:

 • koostööle orienteeritud, teistega arvestav ja hea töökaaslane,
 • aus, kohusetundlik ja lojaalne,
 • valmis pühenduma,
 • nõudlik enda ja teiste suhtes.

Praktika on näidanud, et meil ei tule toime inimesed, kes on tulnud meile otsima kerget äraolemist ja kes ei ole suutnud oma igapäevase sihipärase ning kohusetundliku tööga võita kaastöötajate ja juhtide positiivset tunnustust.

Kandideerimisel soovitame:

 • olla võimalikult põhjalik oma seniste saavutuste kirjeldamisel,
 • otsida soovitajaid, keda keegi Kodumaja töötajatest tunneb isiklikult,
 • kirjeldada, mille poolest olete Teie parim kandidaat ja miks just Teid tuleks eelistada teistele kandidaatidele,
 • omada ülevaadet Kodumaja tegevustest vähemalt käesoleval koduleheküljel (www.kodumaja.ee) esitletud informatsiooni baasil - me võtame seda, kui Teie tõsist huvi olla tegija Kodumaja eduloos.

 

 

 

 

eXact