Sisujuht

Töölesoovija ankeet

Ees- ja perekonnanimi:
*
Sünniaeg:
*
Tegeliku elukoha aadress:
*
Kontakttelefon:
*
e-mail:
Haridustase:
*
Eriala:
*
Kooli nimi ja lõpetamise aeg:
Muud erioskused:
Võõrkeelte oskus:
Kuuluvus ühingutesse:
Millist tööd soovite Kodumajas leida?
*
Soovin pidevalt viibida välislähetustes
*
Milline on Teie ootus töötasu osas (EUR kuus/bruto)
Kui pika etteteatamisega saaksite tööle asuda?
*
Kas olete varem töötanud Kodumajas?
*
Kas Teie tervislik seisund lubab töötada nimetatud ametikohal?
*
Eelnev töökogemus:
*
Töötamise aeg (kuu ja aasta)Ettevõtte nimi ja tegevusalaAmetikohtOlulisemad tööülesanded ja/või vastutusvaldkonnad
Miks peaksime töölesoovijate hulgast valima just teid?
*
Soovitajad:
Soovitaja nimiAmetFirma nimiTelefon
Muu info:
Infoallikas, mille kaudu saite infot Kodumaja ja/või tööpakkumise kohta?
*
Käesoleva ankeedi esitamisega kinnitan, et kõik ankeedis toodud andmed on õiged ning olen vajadusel valmis esitama selle kohta ka kirjalikud tõendid ja tunnistused. Annan oma nõusoleku Kodumajale ankeedis välja toodud isikuandmete töötlemiseks (sh info kogumine avalikest kanalitest, salvestamine ja säilitamine ettevõtte andmebaasis) kandideerimiseks vajalikul määral.

eXact