Sisujuht

Otsime oma meeskonda

Projektijuhti

Oled oodatud kandideerima, kui Sa oled valmis kandma vastutust müügilepingu täitmise juhtimise eest,  projekti otsekulude eelarves püsimise eest ning juhtima ja arendama oma meeskonda.

Tööülesanded:

 • Projektide läbiviimise detailne planeerimine, graafikute koostamine ja nendest kinnipidamise tagamine/järelvalve teostamine MS Project´i kaasabil;
 • Projektide ettevalmistamine tootmiseks ja ehituseks, sh. projektispetsiifiliste materjalide tellimine, järelevalve teostamine projekteerimise üle, tootmisülesande koostamine ja püstitamine, koostöö kliendiga ehitusplatside ettevalmituseks jms;
 • Tootmise juhtide nõustamine ja tööde teostamise kvaliteedi pistelise järelevalve teostamine projekti tootmise ajal;
 • Ehitusplatsi tööde ettevalmistamine sh. platsimeeskonna komplekteerimise korraldamine, ajagraafikute koostamine, vajalike materjalide, tehnika, tellingute ja töövahendite tellimine jne;
 • Toodangu ehitusplatsile transportimise korraldamine sh. laevade laadimisplaanide koostamine, kokkulepete sõlmimine laevafirmadega, sadamatega, vedajatega jne;
 • Ehitusplatsi tööde käivitamine sh. ehituste tehases toodetud elementide monteerimise otsene juhtimine ning ehitusplatsi töödejuhatajate juhendamine/nõustamine järgnevate platsitööde teostamise ajal;
 • Koostöö kliendiga tema tellimuse (projekti) täitmise ajal

Meie ootused Sinule:

 • ehituslik kõrgharidus;
 • varasem projektijuhi töökogemus;
 • oled eestvedaja tüüpi,enesekehtestamise oskusega ja positiivse ellusuhtumisega meeskonna tööle orienteeritud hea suhtleja;
 • suutlik tegelema mitme teemaga paralleelselt;
 • täpne ja korrektne ning nõudlik nii enda kui teiste suhtes;
 • heal tasemel inglise keele valdaja, nii kõnes kui kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskusega

Pakume Sulle:

 • motiveerivat töötasu;
 • sõiduki kasutamise hüvitamist;
 • innovaatilisi objektijuhtimist lihtsustavaid IT lahendusi;
 • väärtuspõhist (koos)tööd kaasaegses töökeskkonnas ja professionaalse meeskonnaga;
 • isikliku arengu võimalusi;
 • traditsioonilisi ühisüritusi;
 • soodustusi, mis kaasnevad töötamisega vaid Kodumaja ettevõtetes (Kodumaja sooduspakett)

Kandideerimiseks palun saada oma CV aadressil: andrus@kodumaja.ee

 

 

eXact