Sisujuht

Juhtide ja spetsialistide ametikohad

Vajame me oma meeskonda

VK-KV PROJEKTEERIJAT

KONSTRUKTIIVSE OSA PROJEKTEERIJAT

MÜÜGISPETSIALISTE

OSTUSPETSIALISTI

OBJEKTIJUHTI

Keda huvitab:

 • töö kasvavas ja arenevas ettevõtte grupis,
 • võimalus konkurentsivõimelise töötasu teenimiseks,
 • stabiilne, kindel ja usaldusväärne tööandja,
 • isiklik areng koos Kodumaja arenguga,
 • karjäärivõimalused ning võimalused tõestada endale ja teistele, et ta on tegude inimene.

Me pakume:

 • põnevat ja väljakutsuvat tööd Eesti tippettevõttes,
 • võimalusi arenemiseks ja enesetäiendamiseks sh. töötamist välisriikides ja/või välisriikide projektidega,
 • konkurentsivõimelist tasu nõuetekohaselt teostatud töö eest,
 • võimalusi mõjutada oma tasu oma töö tulemuslikkusega,
 • kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid,
 • hüvitust isikliku auto kasutamise eest (ametisõite eeldatavatel ametikohtadel),
 • head seltskonda.

Juhtidele ja spetsialistidele on Kodumajas välja arendatud ja kehtestatud kirjalikud põhitöötasude, lisatasude ja boonuste maksmise juhendid, mis arvestavad igaühe panust eesmärgistatud tulemuse saavutamisel. Juhtide ja spetsialistide teenimisvõimalustest ja ametikohaga kaasnevatest muudest hüvedest räägitakse iga töölesoovijaga personaalselt.

Me püüame teha nii, et töö toimiks meeskonnatööna, kuid töötasu teeniks igaüks endale ise. Usume, et just selline lähenemine toob meile ja seob meiega inimesi, kes on tõsised tegijad ja tahavad olla selle eest ka vääriliselt tunnustatud.

Kodumaja ettevõtete strateegilised turud eeldavad, et ka juhtide ja spetsialistide töö on suures mahus seotud meie tegevusega nendel turgudel. Täpsema ülevaate Kodumaja tegevusest saab, kui tutvuda põhjalikumalt käesoleval koduleheküljel (www.kodumaja.ee) avaldatud informatsiooniga.

Kandideerimine

Meie jaoks on eriti oluline, et meie töötajatel oleksid järgmised isikuomadused:

 • koostööle orienteeritud, teistega arvestav ja hea töökaaslane,
 • aus, kohusetundlik ja lojaalne,
 • valmis pühenduma,
 • nõudlik enda ja teiste suhtes.

Praktika on näidanud, et meil ei tule toime inimesed, kes on tulnud meile otsima kerget äraolemist ja kes ei ole suutnud oma igapäevase sihipärase ning kohusetundliku tööga võita kaastöötajate ja juhtide positiivset tunnustust.

Kandideerimisel soovitan:

 • olla võimalikult põhjalik oma seniste saavutuste kirjeldamisel,
 • otsida soovitajaid, keda keegi Kodumaja töötajatest tunneb isiklikult,
 • kirjeldada, mille poolest olete Teie parim kandidaat ja miks just Teid tuleks eelistada teistele kandidaatidele,
 • omada ülevaadet Kodumaja tegevustest vähemalt käesoleval koduleheküljel (www.kodumaja.ee) esitletud informatsiooni baasil - me võtame seda, kui Teie tõsist huvi olla tegija Kodumaja eduloos.

 

Kodumaja juhid vaatavad Teie kandideerimissoovid läbi ning vastavad Teile ja/või lepivad Teiega kokku kohtumise.

Andrus Leppik
Kodumaja AS
juhataja

eXact