Sisujuht

Personal - ettevõtte suurim vara

Pidevalt arenev ja kasvav Kodumaja

Kodumaja on ambitsioonikate ettevõtete grupp, kes on saavutanud palju, kuid on seadnud eesmärgiks saavutada palju rohkem. Me oleme uhked, et oleme olnud pidevalt Eesti kõige edukamate ettevõtete hulgas ja võitnud aastal 2015 Eesti Aasta Ettevõtte ja Aasta Eksportööri tiitlid. Samas teame, et väärime enamat - meie eesmärgiks on olla oma ärivaldkonna liider Euroopas.

Seniste investeeringute tulemusena oleme loonud võimalused meie käivete kasvuks tasemele - 100 miljonit EUR aastas. Seejuures oleme me jätnud võimalused Kodumaja ettevõtete edasiseks laienemiseks ja võimsuste kasvatamiseks.

Seisuga 31.12.2018 töötab Kodumaja ettevõtetes ca 500 töötajat. See on meeskond, kellega on võimalik teha suuri tegusid. Samas vajame me edasise arengu kindlustamiseks ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks kindlasti täiendavaid töötajaid.

Kodumaja on hea tööandja

Kodumaja ettevõtted on saavutanud oma senise edu tänu nõudlikkusele tööde kvaliteedi ja tööde efektiivse teostamise osas. Samas oleme me olnud tuntud ka kui:

  • konkurentsivõimelise töötasu maksjad töötajatele, kelle sooritusvõime ja töö teostamise kvaliteet on olnud eesmärkidele vastavad ning
  • arengu ja eneseteostuse võimalusi pakkuvad ettevõtted nendele töötajatele, kes seda tahavad.

Erilise au sees on olnud ja on hea koostööõhkkonna ning mikrokliima loomine ja hoidmine.

Selliste prioriteetide jätkuv hoidmine on meie üks olulisemaid eesmärke. Aastate jooksul oleme pidevalt täiustanud oma töötajate töötasustamise- ja motivatsioonisüsteeme eesmärgiga luua tingimused, et iga tegija saaks hüvitise ja tunnustuse, mis on vastavuses tema tegeliku panusega. Oleme pidanud seda ausaks ja tahame ennast ka edaspidi selles suunas arendada.

Vaata, millistele ametikohtadele otsivad Kodumaja ettevõtted hetkel töölisi ning juhte ja spetsialiste.

 

 

 


Lugupidamisega,
Andrus Leppik
Kodumaja AS juhataja

 

 

eXact