Sisujuht

Sertifitseeritud lahendused ja tehnoloogia

Strateegilise tootearenduse tulemusena on Kodumaja välja töötanud ja võtnud kasutusse tehnilised lahendused, sõlmed ja konstruktsioonid ning tööde teostamise tehnoloogiad, mis vastavad meie turgudel kehtivatele ehitusnormidele ja standarditele.

Kõik projekteerimise, tootmise ja ehitusega seotud tööd teostatakse Kodumajas oma ala tundvate töötajate poolt, kogenud spetsialistide ning juhtide juhendamise ja järelevalve all. Vajadusel kaasame projekteerimisprotsessi meie turgudel tegutsevaid, nö. „kohalikke", projekteerimisfirmasid. Kõikide tööde teostamise kvaliteedi juhtimine ja järelevalve on üles ehitatud vastavalt ISO 9001:2015 standardi ning Norra Ehitusuuringute Instituudi (SINTEFF Byggforsk) poolt väljastatud nõuetele.

Eelöeldut tõendavad Kodumaja toodangule, tootmis- ja ehitusprotsessile ning selle kvaliteedi järelevalve süsteemile Norra Ehitusuuringute Instituudi (SINTEF Byggforsk) poolt väljastatud:

Euroopa Tehniline Heakskiit nr. ETA-08/1178  NBI Tehniline Heakskiit  nr. 2485
Euroopa Tehniline Hinnang nr. ETA-08/0178 NBI Tehniline Heakskiit nr. 2485

ning samuti Bureau Veritas Certification poolt väljastatud sertifikaadid. Vt. täpsemalt: Kvaliteedi tagamine.

On oluline märkida, et sertifitseeritud lahendused hõlmavad ka „märgade" ruumide (vannitoad jms) teostuse tehnilisi ja tehnoloogilisi lahendusi.

Tehniliste Hinnangute ja Heakskiitude ning sertifikaatide väljastajad viivad Kodumaja ettevõtetes läbi regulaarseid ja sõltumatuid auditeid veendumaks, et Tehniliste Hinnangute ja Heakskiitude ning sertifikaatide kehtimiseks vajalikud tingimused oleksid alati täidetud.

Garantiid

Kodumaja annab toodetud ja ehitatud elamutele garantii vastavalt konkreetsel maal kehtivatele seadustele ja kokkulepetele oma kliendiga.

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis reeglina teostab Kodumaja oma ehitustööde garantiiülevaatuse ca 12 kuu möödudes alates nende üleandmisest oma kliendile. Ülevaatuse käigus avastatud puudused, mis kuuluvad Kodumaja vastutusvaldkonda, kõrvaldatakse Kodumaja poolt ja kulul, kokkulepitud aja jooksul.

eXact