Sisujuht

Ehitusprotsess ehitusplatsil

  • Ruumelemendid laaditakse reeglina laevast otse veokitele ja transporditakse ehitusplatsile.

  • Laev saabub Norrasse, kus ilmastik ei pruugi olla alati liiga sõbralik.

  • Kui meeskonnatöö toimib, siis kerkivad suured elamukompleksid muljetavaldava kiirusega.

  • Takistuseks ei ole ka mitmekordsete elamute ehitamine näiteks fjordi kohale.

  • Ruumelemendid on monteeritud. Tööfront ruumelementide vaheliste ühenduste teostamiseks ning eluruumide siseviimistluse lõpetamiseks on loodud.

  • Samal ajal saab alustada ruumelementide vaheliste ühenduste teostamist ehitise välisfassaadidel.

  • Elamu rõdude ehitamine

  • Elamu välisfassaad hakkab võtma ilmet. Samal ajal on lõppjärgus ka kõikide eluruumide sisemiste tööde teostamine. Ehitise üleandmine kliendile ei ole enam kaugel.

eXact