Sisujuht

Ehitusprotsess ehitusplatsil

 • Laev saabub Norrasse, kus ilmastik ei pruugi olla alati liiga sõbralik.

 • Ruumelemendid laaditakse reeglina laevast otse veokitele ja transporditakse ehitusplatsile.

 • Ehitusplatsil tõstetakse ruumelemendid reeglina veokitelt otse vundamendile.

 • Elamut monteeritakse reeglina nii-öelda „otse ratastelt”. Seetõttu on erakordselt oluline, et laadimistööd sadamas, elementide transport ehitusplatsile, Kodumaja platsimeeskonna ja kraanajuhtide ning tellingute ehitajate töö oleksid hästi planeeritud ja sünkroniseeritud.

 • Kui meeskonnatöö toimib, siis kerkivad suured elamukompleksid muljetavaldava kiirusega.

 • Takistuseks ei ole ka mitmekordsete elamute ehitamine näiteks fjordi kohale.

 • Ruumelemendid on monteeritud. Tööfront ruumelementide vaheliste ühenduste teostamiseks ning eluruumide siseviimistluse lõpetamiseks on loodud.

 • Samal ajal saab alustada ruumelementide vaheliste ühenduste teostamist ehitise välisfassaadidel.

 • Rõdude ja käiguteede elemendid monteeritakse siis, kui ruumelementide vahelised ühendused välisfassaadidel on teostatud.

 • Elamu rõdude ehitamine

 • Elamu välisfassaad hakkab võtma ilmet. Samal ajal on lõppjärgus ka kõikide eluruumide sisemiste tööde teostamine. Ehitise üleandmine kliendile ei ole enam kaugel.

eXact