Sisujuht

Pädevused ja kompetentsid

Me mõistame, et tegutsemine pikkade ehitustraditsioonidega ja nõudlikel Kodumaja turgudel ei ole võimalik ilma juhtide ja spetsialistideta, kellel on erialane pädevus, vajalikud kompetentsid ja kogemus. Kodumaja ettevõtetes on sellised juhid ja spetsialistid olemas.

Selle tõestuseks on Kodumaja senised saavutused ja Norra Ehituskvaliteedi Direktoraadi poolt Kodumaja ettevõtetele väljastatud Kesksed Heakskiidud.

KM Element OÜ Keskne Heakskiit Kodumajatehase AS Keskne Heakskiit

Samuti Kodumaja ettevõtetele väljastatud sertifikaadid ja tehnilised heakskiidud, mis tõendavad:

Kuna Kodumaja klientideks on Põhjamaade professionaalsed ehitajad, siis on meil võimalik lisada oma kogemustele ka nende aastakümnetepikkused kogemused ja praktikad.

 

 

eXact