Sisujuht

Sertifitseeritud juhtimissüsteemid

Kodumaja ettevõtted on seadnud endale eesmärgiks saavutada samaaegselt 2 olulist eesmärki:

 1. täita kvaliteetselt klientidega sõlmitud lepingud ja pakkuda neile seejuures kõrgetasemelist teenindust,
 2. tagada oma ettevõtete efektiivne ja kasumlik toimimine klientidega sõlmitud lepingute täitmisel.

Et saavutada nimetatud eesmärgid, on Kodumaja oma ettevõtetes välja töötanud ja juurutanud juhtimissüsteemid, mis vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud reeglitele ja juhtimispõhimõtetele.

Selle tõenduseks on, rahvusvaheline sertifitseerimisbüroo Bureau Veritas Certification, väljastanud Kodumaja ettevõtete juhtimissüsteemidele sertifikaadid, mis tõendavad juhtimissüsteemide (sh. kvaliteedijuhtimissüsteemi) ülesehituse ja toimimise vastavust ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standarditele.


Kodumaja ettevõtete poolt teostatavates projekteerimise, tootmise ja ehituse etappides toimib süstemaatiline ja dokumenteeritud kvaliteedi järelelvalve. See tähendab, et:

 • kriitiliste tööoperatsioonide teostust kontrollitakse vastutavate töötajate poolt, kes aktsepteerivad nende tööde teostamise kvaliteedi oma allkirjaga spetsiaalsete kvaliteedi kontroll-lehtede peal;
 • varjatud töödest teostatakse digitaalsed fotod, mis lisatakse kvaliteedi kontroll-lehtedele;
 • tehnilised kommunikatsioonid katsetatakse peale nende paigaldamist ning katsetuste tulemuste protokollid lisatakse kvaliteedi kontroll-lehtedele;
 • kogu projekteerimise, tootmise ja ehituse etappide kvaliteedi järelevalve toimimist tõendav dokumentatsioon säilitatakse Kodumaja tõendusdokumentide arhiivis vähemalt 15 aastat.

Samuti tagab Kodumaja ettevõtetes toimiv juhtimissüsteem juhtide süstemaatilise tegelemise kõikide juhtimisvaldkondadega, mis on olulised:

 • toodangu, teenuste ja juhtimissüsteemide pidevaks parendamiseks
 • ebakvaliteetse töö tulemuse ja muude mittevastavuste ennetamiseks
 • ettevõtete eesmärgipärase ja pideva arengu ning konkurentsivõime tagamiseks.

Lisaks üld- ja kvaliteedijuhtimise toimimisele vastavalt ISO 9001:2015 standardile, toimib Kodumaja ettevõtetes vastavalt rahvusvahelistele nõuetele ka:

 • tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteem - vastavalt standardile ISO 45001:2018;
 • keskkonnajuhtimissüsteem - vastavalt standardile ISO 14001:2015.

Kodumaja ettevõtteid juhivad põhjalikult pühendunud ja kogenud juhid. Me väärtustame koostööd ja  lähtume põhimõttest, et just kvaliteetne juhtimine ja erialane kompetents on kõikide teiste kvaliteetide garandiks.

Nii nagu toodanguga seotud Tehniliste Hinnangute ja Heakskiitude puhul, nii ka sertifitseeritud juhtimissüsteemidele puhul, viib sertifikaatide väljastaja Kodumaja ettevõtetes läbi regulaarseid ja sõltumatuid auditeid veendumaks, et sertifikaatide kehtimiseks vajalikud tingimused oleksid alati täidetud.

eXact