Sisujuht

Kodumaja erisused

Igal ettevõttel, tootel ja teenusel oma eeliste kõrval ka rida erisusi, mida aeg-ajalt peetakse ka puudusteks. Tavaliselt käsitletakse neid erisusi puudustena just siis, kui nendest ei olda piisavalt teadlikud. Põhjalikumal uurimisel võib selguda, et puudusteks peetavad erisused, võivad olla tegelikkuses hoopis teatud liiki eelisteks.

Koostöös klientidega oleme me selliste erisustena suutnud välja tuua alljärgnevad:

 1. Teatud piirangud elamute arhitektuursel planeerimisel. Arhitektid peavad olema piisavalt hästi kursis ruumelementidest ehitamise tehnoloogiaga ja oskama „mõelda ruumelementides”, kui nad projekteerivad järjekordset elamut.

  Erisuse positiivne käsitlus: Hea arhitekt peab oluliseks olla kursis kõikide ehitusviiside ja –tehnoloogiatega. Ehitamine tehases toodetud ruumelementidest on üks efektiivsemaid ja perspektiivikamaid ehitusviise. Miks peaks siis see ehitusviis väärima väiksemat tähelepanu, kui teised – eriti, kui sellel on väga palju eeliseid.


 2. On oluline suuta langetada enamus ehitiste kohta käivatest otsustest enne, kui algab tootmis-ja ehitusprotsess. Tootmis-ja ehitusprotsess on kiire. Seetõttu põhjustab enamus liiga hilja langetatud otsustest olulisi täiendavaid kulusid.

  Erisuse positiivne käsitlus: Otsuste edasilükkamine on inimlik ja mugav, kuid ükskord tuleb need otsused ikkagi teha. Praktiline elu on korduvalt tõestanud, et mida varem hakata mõtlema ja planeerima oma tulevase kodu detaile ning mida põhjalikumalt seda teha, seda parem tuleb ka lõpptulemus. Sageli on nii, et oma kodu ideaalne terviklahendus selgub just siis, kui hakatakse mõtlema selle detailidele. Miks jätta selline võimalus kasutamata? Me oleme alati valmis Teid aitama.


 3. Transpordipiirangud. Ruumiliste elementide näol on reeglina tegemist ülegabariidiliste vostega ning nende vedu tähendab osaliselt ka lihtsalt „õhu” transportimist.

  Erisuse positiivne käsitlus: Samas pääsevad ruumelementidest ehitamisel mõjule just kõik need eelised, mida on põhjalikult kirjeldatud alapeatükis „Kodumaja eelised”. Et aga transpordikulude mõju lõpphinnale oleks minimaalne, on oluline Kodumaja ja kliendi vaheline koostöö, et:

  • leida sellised lahendused, mis võimaldavad maksimeerida ruumelementide tehaselist valmidust,
  • tellimuse maht oleks piisavalt suur, mis võimaldab kasutada kõige efektiivsemaid transpordiviise.

 4. Mõned kliendid on põhjendamatult skeptilised puitkarkassi, kui ehitise kandekonstruktsiooni, suhtes.

  Erisuse positiivne käsitlus: Samas on puidul palju olulisi eeliseid võrreldes teiste ehitusmaterjalidega. Puit:

  • on keskkonnasõbralik ja taastuv materjal,
  • võimaldab suhteliselt väiksema materjali kuluga saavutada saledaid, kuid väga töökindlaid konstruktsioone, millede soojapidavuse näitajad on sama saledatest, teistsugustest, konstruktsioonidest oluliselt efektiivsemad.

  Üsna sageli ollakse põhjendamatult skeptilised puitkonstruktsioonide tulepüsivuse suhtes. Samas kinnitavad praktika ning tulepüsivuse testid hoopis vastupidist. Erinevalt näiteks metallkonstruktsioonidest säilitavad puidust kandekonstruktsioonid oma püsivuse märkimisväärse aja jooksul ka otseses kokkupuutes tulega. Metallkonstruktsioonid kaotavad seevastu oma kandevõime suhteliselt kiiresti. See on ka põhjuseks, miks metallkonstruktsioone võib tule vastu puiduga kaitsta.

  Kodumaja konstruktsioonid rahuldavad kõiki tulepüsivusnõudeid, mis on kehtestatud meie turgude ehitusnormide ja standarditega. Vt. täpsemalt: Konstruktsioonide tulekindlus ja ehitise tuleriskide analüüs.


 5. Mõnevõrra suurem materjalimahukus.
  Seoses transpordi ja mitmekordse tõstetööde vajadusega on tehases toodetud ruumelementide konstruktsioon tugevam, kui otse vundamendile ehitatud ehitiste puitkonstruktsioonid. Samuti põhjustab täiendavat materjali kulu fakt, et ruumilised elemendid on „suletud" - kõigil on omad põrandad, seinad ja laed.

  Erisuse positiivne käsitlus: Elamu või korter on suur investeering igaühele ning me soovime, et see oleks töökindel, kestaks kaua ja ei kaotaks kiiresti oma väärtust.

  Kahjuks ei ole harvad juhused, kus inimesed alahindavad elamu konstruktsioonide vastupidavuse olulisust ning eelistavad mitte teostada veidi suuremat, ühekordset, investeeringut oma uue kodu soetamisel, kuid kahetsevad seda hiljem, kui seda viga ei ole võimalik enam parandada. Kodumaja konstruktsioonide usaldusväärsuse praktiliseks tõestuseks on nende vastupidavus, vaatamata ruumelementide korduvale tõstmisele ja transpordile pikkade vahemaade taha.

  Mõningane täiendav materjalimahukus on korruselamutes tingitud ka eesmärgist saavutada konstruktsioonide head heliisolatsiooni näitajad nii all, üleval, kui ka kõrval asuvate korterite suhtes.

eXact