Sisujuht

Kodumaja eelised

Klientidelt saadud tagasiside kohaselt eelistavad nad koostööd Kodumajaga eelkõige selle tõttu, et Kodumaja ettevõtted on:

 • oma valdkonna pühendunud professionaalid, kes austavad kokkuleppeid,
 • põhikonkurentidest paindlikumad klientide ja nende arhitektide soovide ning nõudmiste arvestamisel,
 • suutelised pakkuma fikseeritud hinna ja ajagraafikuga lepinguid,
 • suutelised pakkuma konkurentsivõimelist toodangu ja teenuse hinna ja kvaliteedi suhet.

Me saame seda kõike pakkuda, kuna:

 1. Kodumaja ettevõtted omavad häid tootmistingimusi, mis võimaldavad saavutada kvaliteetse lõpptulemuse madalamate kuludega, sest:
  • tööd teostatakse soodsates tehasetingimustes ning ilmastikust sõltumata,
  • tööprotsess on efektiivne ja kergesti kontrollitav,
  • tehaseline ehitusviis võimaldab kõrgetasemelist kvaliteedi järelevalvet ja juhtimist.

 2. Efektiivne ehitusviis ja tehnoloogia võimaldavad lühemat ehitusaega ning madalamaid kulusid, sest:
  • tehaseline ehitusviis (tööde teostamine tootmisliini põhimõttel) võimaldab kaasata suurt töötajate hulka samaaegselt,
  • elementide tootmine tehases ning sellega paralleelselt toimuv vundamentide ja tehniliste kommunikatsioonide ehitus ehitusplatsil lühendavad ehitusaegasid ja miniveerivad üldkulusid,
  • tehasest väljunud elementide kõrge valmiduse aste vähendab tööde mahtusid ning hoiab kokku aega ja raha ehitusplatsil.

 3. Kodumaja ettevõtted on olnud pikaajaliselt keskendunud paindlikkuse arendamisele, mis on suunatud klientide soovide ja nõudmiste arvestamisele ning mittetüüpsete projektide teostamisele konkurentsivõimeliste hindadega. Kodumaja iseloomustavad:
  • pikaajaline kogemus klientidele orienteeritud paindlikkuse arendamisel, spetsialiseerumine ja suured kogemused oma tegevusvaldkonnas,
  • pikaajaline kogemus fikseeritud hinna ja ajagraafikuga projektide ehitamisel läbi põhjalike ja kvaliteetsele lõpptulemusele orienteeritud läbirääkimiste enne lepingu sõlmimist,
  • konkurentidest suuremad kogemused suuregabariidiliste ruumelementide tootmisel ning 4, 5 ja enama korruseliste korruselamute projekteerimisel ja ehitamisel tehases toodetud ruumelementidest,
  • laia tarne komplektsuse pakkumine, mis võimaldab kliendil lahendada palju erinevaid probleeme korraga ja ühe tarnijaga - Kodumajaga.

 4. Läbimõeldud, testitud ja heakskiidetud konstruktiivsed ja tehnilised lahendused, materjalid ning Kodumaja ettevõtete kvaliteedi juhtimise süsteem vastavad meie turgudel kehtivatele normidele ja standarditele. Kodumaja:
  • tootmises ja ehituses kasutatakse ainult kvaliteetseid ja keskkonnasõbralikke materjale hoolikalt valitud tarnijatelt, olulised sõlmed, konstruktsioonid ja tehnilised lahendused on kontrollitud ja testitud,
  • rahvusvahelisele ISO 9001:2008 standardile vastav ja sertifitseeritud juhtimissüsteem aitab täita kvaliteetselt klientidega sõlmitud kokkuleppeid ning saavutada klientide rahulolu.

Iga ettevõtte konkurentsieelised muutuvad ajas. Olemasolevad võivad kaduda, kuna konkurendid võivad paljud neist üle võtta ning uued võivad ja peavadki tekkima. Kodumaja tähtsustab kõrgelt pidevat arengut nii juhtimise, kui ka tootearenduse vallas.

Me oleme leidnud, et pikemas perspektiivis on ainsaks raskesti matkitavaks konkurentsieeliseks - võime õppida ja areneda kiiremini oma konkurentidest.

eXact