Indhold

Kodumajas strategiske prioritet

Vi forstår, at det at bygge eller anskaffe et nyt hjem er en stor investering for alle. Derfor er det vigtigt for dem, som vil anskaffe sig en bolig, at boligen har det bedst mulige forhold mellem pris og kvalitet, som findes på markedet. Overholdelse af gældende byggenormer og -standarder er et minimumskrav, som skal være opfyldt. Men de bedste entreprenører bør kunne tilbyde deres kunder noget mere.

Kodumaja lægger ikke skjul på, at vi har sat som mål at blive førende i Europa inden for vores branche. Man kan ikke opnå dette mål uden prioritere strategisk produktudvikling. Det er netop de bedste løsninger fra dette udviklingsarbejde, som vi anvender ved projektering, produktion og opførelse af bygninger, bestilt af vores kunder.

Spørgsmål vedrørende strategisk produktudvikling analyseres igennem og de relevante beslutninger træffes af Kodumajas udviklingsgruppe, som består af de mest kvalificerede og erfarne ledere og specialister i Kodumaja-koncernen. Efter behov involveres også førende eksterne specialister og eksperter fra verdenen uden for Kodumaja-koncernen. Udviklingsgruppens arbejde ledes af og koordineres af Kodumajas udviklingsdirektør for produkter og ydelser.

Kodumajas strategiske produktudvikling omfatter alle de sider af byggeriet, som har betydning for Kodumaja, men følgende områder får mest opmærksomhed:

Tests og bedømmelser af statik, brandbestandighed, lydisolation og energispareevne i konstruktioner og tekniske løsninger, der er udviklet af Kodumaja-koncernen, er godkendt af Norges byggeforskningsinstitut (SINTEF Byggforsk), som har udstedt Tekniske Godkendelser på baggrund af dette.

eXact