Indhold

Entreprenørens værste fjende

I alle typer bygninger er fugt den værste fjende. Sammenlignet med andre farekilder, som for eksempel brand eller sætningsskader, er fugtskader den mest udbredte byggeskadetype. Og det er uanset, om den bærende konstruktion er af træ eller beton - så snart der er tilstrækkelig fugt i bygningens konstruktion, vil der udvikle sig mug og svamp. Derfor er det vigtigt, at konstruktionerne i bygningerne beskyttes meget grundigt mod fugt, såvel ude som inde.

Konstruktionerne, som Kodumaja har udviklet og anvender, har en ydre fugtbestandighed, som i årenes løb er blevet testet under meget ekstreme klimatiske betingelser. Dette har vi gjort både nord for polarcirklen og på Norges vestkyst, hvor den varme Golfstrøm mødes med den arktiske kulde, som kommer ned fra nord, og forårsager alle typer af ekstremt vejr.

Kodumajas konstruktioner virker - både når disse ekstreme forhold forekommer en ad gangen, men også når flere ekstreme vejrtyper sætter ind samtidigt.

Den indendørs fugtbestandighed i konstruktionerne afhænger først og fremmest af de tekniske og teknologiske løsninger i vådrum (badeværelser osv.) samt kvaliteten af deres udførelse. Nordiske undersøgelser og statistik viser, at den praktiske udførelse af vådrum i bygninger ofte er meget dårlig. Membraner og rørgennemføringer af alle slags i sådanne rum er ofte ikke tilstrækkelig fugtbestandige, hvilket fører til fugtskader.

Under hele vores levetid har vi i Kodumaja prøvet at udvikle tekniske og teknologiske løsninger for vådrum som er enkle at udføre og samtidig 100% pålidelige.

Vægmembran i "våd zone" Gulvmembran i "våd zone"

De løsninger for vådrum, som Kodumaja har udarbejdet, er godkendt af Norges byggeforskningsinstitut (SINTEF Byggforsk) og medtaget i dokumenterne vedrørende NBI Teknisk godkjenning (NBI Technical Approval) og Europæisk Teknisk Godkendelse (European Technical Approval).

En vigtig rolle i kampen mod fugten spiller fordelene ved Kodumajas byggemetode og teknologi og Kodumajas velfungerende kvalitetsstyringssystem.

I boliger produceret og opført af Kodumaja er faren for fugtskader reduceret til et minimum. Ved forskriftsmæssig vedligeholdelse bevarer alle vådrum deres vand- og damptæthed gennem hele sin levetid.

 

eXact