Indhold

Kodumajas markeder

Af Kodumaja-virksomhedernes konsoliderede omsætning udgør eksport mere end 95%. Vores strategiske markeder har været og er: Norge, Sverige, Finland og Estland.

I perioden fra 1996 til udgangen af 2017 har fordelingen af Kodumaja-virksomhedernes totale konsoliderede omsætning mellem de respektive markeder været som følger: I løbet af de sidste år er det svenske marked blevet af stadig større betydning for Kodumaja-virksomhederne.

Samtidig anser vi det for vigtigt, at omsætningen bliver mere ligeligt fordelt mellem vores strategiske markeder. Det betyder, at vi ved at skabe større kapacitet ønsker at udvide vores markedsandel på de strategiske markeder, hvor Kodumajas virksomhed indtil nu har været mere beskeden. Samtidig har vi ingen planer om at reducere vores markedsandel i Norge.

 

Kodumajas aktiviteter på andre markeder er i første omgang begrænset til observation, kontaktsøgning og informationsindsamling samt forberedelser til opstart af aktiviteter.

Hvis vi finder et egnet markedsperspektiv og en egnet samarbejdspartner med et startprojekt, er vi parate til at tage konkrete skridt til også at udvide vores virksomhed til andre markeder.

Samtidig er vi interesserede i at opbygge et varigt og langsigtet samarbejde både med konkrete kunder og med potentielle salgsrepræsentanter for Kodumaja på konkrete markeder i konkrete regioner. Dette er spørgsmål, hvor vi altid er åbne over for forhandlinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXact