Indhold

Kodumaja-gruppen

Kodumaja AS knytter en gruppe af virksomheder sammen, som på en eller anden måde er direkte involveret i projektering, produktion, byggeri og salg af boliger.

Kodumaja-virksomhedernes mission er: At skabe et brugervenligt livsmiljø ved hjælp af byggeprodukter og -ydelser af høj kvalitet.

Karakteristisk for Kodumaja-virksomhederne er: Specialisering inden for byggeri af boliger af fabriksproducerede moduler, hvor vi i forhold til vores vigtigste konkurrenter kan giver større fleksibilitet ved udførelse af projekter og i forhold til kundens ønsker og krav.

Den overordnede samlede aktivitet for alle Kodumaja-virksomhederne er: Projektering og fremstilling af bygninger med træ som bærende konstruktion på baggrund af fabriksfremstillede moduler.

Kodumaja-virksomhedernes aktiviteter er i første hånd fokuseret med eksportmarkederne.

Virksomhederne, der indgår i Kodumaja-gruppen, er selvstændige juridiske personer, som er fuldstændigt ansvarlige for de aftaler, de har indgået, og de forpligtelser, de har pådraget sig. Alle Kodumaja-virksomheder præges af tæt samarbejde i god holdånd, dyb specialisering for den enkelte og en fælles ambition -

at gøre Kodumaja til førende inden for sin branche i Europa


 

eXact