Indhold

Certificerede løsninger og teknologi

Som resultat af en strategisk og innovativ produktudvikling har Kodumaja udarbejdet og ibrugtaget tekniske løsninger, detaljer og konstruktioner samt teknikker ved udførelse af arbejdet, som lever op til de byggenormer og -standarder, der gælder på vores markeder.

Alt arbejde i forbindelse med projektering, produktion og byggeri udføres for Kodumaja af sagkyndige ansatte, erfarne specialister og under tilsyn af og opfølgning fra ledelsen. Ved behov involverer vi "lokale" projekteringsfirmaer, som opererer på vores markeder. Kvalitetsstyring og -sikring ved udførelse er opbygget i overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2015-standarden.

Det kan vi dokumentere, eftersom vores system for produkt- og produktionskontrol samt kontrol og kvalitetssikring af byggeprocessen har opnået godkendelse fra Norges byggeforskningsinstitut (SINTEF Byggforsk):

Euroopa Tehniline Heakskiit nr. ETA-08/1178  NBI Tehniline Heakskiit  nr. 2485
Europæisk Teknisk Godkendelse nr. ETA-08/0178 NBI Teknisk Godkendelse nr. 2485

samt certifikater udstedt af Bureau Veritas Certification. Se nærmere under Kvalitetssikring.

Det vigtigt at notere sig, at de certificerede løsninger også omfatter de tekniske og teknologiske løsninger for udførelse af vådrum (badeværelser m.fl.).

Udstederne af de tekniske godkendelser og certifikater gennemfører regelmæssige og uafhængige revisioner af Kodumaja-virksomhederne for at sikre sig, at vilkårene for de tekniske godkendelser og certifikater altid er opfyldt.

Garantier

Kodumaja giver garanti på de boliger, vi producerer og bygger, i henhold til gældende lovgivning i det konkrete land og aftaler med vore kunder.

Såfremt andet ikke er aftalt, vil Kodumaja som hovedregel udføre garantiinspektionen af byggearbejderne efter ca. 12 måneder fra afleveringen til kunden. Opdages der under inspektionen mangler ved byggeriet, som falder ind under Kodumajas ansvar, vil Kodumaja udbedre disse mangler for egen regning i løbet af en aftalt periode.

eXact