Indhold

Certificerede styringssystemer

Kodumaja-selskaberne har sat sig som mål samtidig at opnå 2 væsentlige mål:

 1. at sikre kontraktopfyldelse i høj kvalitet for kunden samtidig med, at denne serviceres på et højt niveau
 2. at sikre, at virksomhederne under opfyldelsen af kontrakten med kunden fungerer effektivt og rentabelt.

For at opnå disse mål har Kodumaja i overensstemmelse med internationalt anerkendte regler og ledelsesprincipper udarbejdet og implementeret ledelsessystemer i sine selskaber.

Et bevis på dette er certifikaterne for Kodumaja-selskabernes ledelsessystemer udstedt af Bureau Veritas Certification, som beviser at ledelsessystemerne (herunder kvalitetsstyringssystemet) svarer til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007standarderne.

Den systematiske og dokumenterede kvalitetskontrol fungerer i samtlige etaper i projekteringer, produktioner og byggerier, som udføres af Kodumaja-virksomhederne. Det indebærer at:

 • udførelsen af kritiske arbejdsoperationer foretages af ansvarlige ansatte, som på specielle kontrolskemaer skriver under på, at de accepterer kvaliteten på udførelsen af disse arbejder;
 • der tages digitale fotografier af udførelsen af væsentlige skjulte arbejder, og disse vedlægges kvalitetskontrolskemaerne;
 • tekniske anlæg testes efter montage, og protokoller med testresultaterne vedlægges kvalitetskontrolskemaerne;
 • al dokumentation på gennemførelsen af kvalitetskontrol af alle etaper i projektering, produktion og byggeri opbevares i Kodumajas dokumentationsarkiv i mindst 15 år.

Videre sikrer ledelsessystemet i Kodumaja-virksomhederne, at lederne systematisk er involveret i alle de styringsområder, som er væsentlige for:

 • kontinuerlig forbedring af produktion, tjenester og styringssystemer

 • foregribelse af resultater af arbejde af dårlig kvalitet og andre afvigelser
 • sikring af selskabets målrettede og kontinuerlige udvikling og konkurrenceevne.

I overensstemmelse med internationale krav og ud over de generelle principper og kvalitetsstyringsprincipper i ISO 9001:2015-standarden har Kodumaja-virksomhederne også:

 • et arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til standarden OHSAS 18001:2007;
 • et miljøledelsessystem i henhold til standarden ISO 14001:2015.

Kodumajas virksomheder ledes af grundige, dedikerede og erfarne ledere. Vi sætter pris på samarbejde og går ud fra det grundprincip, at lige præcis ledelse af høj kvalitet og kompetencer på det konkrete område er garant for alle andre kvaliteter.

På samme måde som for de tekniske bedømmelser og godkendelser knyttet til produktionen, gælder det også for de certificerede ledelsessystemer, at udstederne af certifikaterne gennemfører regelmæssige og uafhængige revisioner for at sikre sig, at de nødvendige betingelser for gyldigheden af certifikaterne altid er opfyldt.

 

 

eXact