Indhold

Kodumajas særegenheder

Alle virksomheder, produkter og tjenester har ved siden af sine fordele også en række særlige egenskaber, som fra tid til anden bliver anset som ulemper. Normalt, når man ikke er tilstrækkelig bevidst om dem, bliver disse særlige egenskaber opfattet som ulemper. Ved nærmere eftertanke kan det vise sig, at de særlige egenskaber, som anses som ulemper, ligefrem kan være en slags fordele.

I samarbejde med vores kunder har vi som sådanne særlige egenskaber fundet frem til:

 1. Visse begrænsninger ved den arkitektoniske udformning af bygningerne. Arkitekterne skal være tilstrækkelig inde i teknologien vedørende bygning af råmoduler og kunne "tænke i råmoduler", når de projekterer en ny bolig.

  Positiv forståelse af denne særlige egenskab: En god arkitekt ser det som vigtigt at være opdateret i forhold til alle byggemetoder og -teknologier. Bygning med fabriksproducerede råmoduler er en af de mest effektive og perspektivrige byggemetoder. Hvorfor skulle denne byggemetode fortjene mindre opmærksomhed - særlig når der er så mange fordele ved den.


 2. Det er væsentligt, at man tager de fleste af de vigtige beslutninger, før produktions- og byggeprocessen begynder. Produktion og byggeri går hurtigt. Når man træffer beslutninger sent i processen, betyder derfor ofte væsentlige tillægsudgifter.

  Positiv forståelse af denne særlige egenskab: Det er menneskeligt og behageligt at udsætte beslutninger, men til sidst skal de tages. Det praktiske liv har gang på gang bevist, at jo tidligere man begynder at gennemtænke og planlægge detaljerne for sit kommende hjem, og jo grundigere man gør det, desto bedre bliver slutresultatet. Ofte er det sådan, at den ideelle helhedsløsning for dit hjem først går op for dig, når du begynder at udtænke detaljerne. Hvorfor lade en sådan mulighed glide sig af hænde? Vi er altid rede til at hjælpe dig.


 3. Transportbegrænsninger. Transport af råmoduler er ofte lig med dyre særtransporter med afmærkninger og en masse luft, der bliver fragtet rundt med elementerne.

  Positiv forståelse af den særlige egenskab: Samtidig medfører byggeri med råmoduler alle de fordele, som er grundigt beskrevet i underkapitlet Fordele med Kodumaja. For at minimere effekten af transportudgifterne på slutprisen er det imidlertid væsentligt, at Kodumaja og kunden samarbejder om at:

  • finde løsninger, som gør det muligt at gøre råmodulerne så komplette som muligt fra fabrikken
  • sørge for, at størrelsen på bestillingen er tilstrækkelig stor til, at man kan bruge den mest effektive transportform.
 4. Visse kunder har en ubegrundet skepsis over for bærende konstruktioner af træ.

  Positiv forståelse af den særlige egenskab: Samtidig har træ som materiale mange væsentlige fordele sammenlignet med andre byggematerialer. Træ:
  • er en miljøvenlig og fornybar ressource,
  • gør det med relativt lille materialeforbrug muligt at opnå slanke, men særdeles funktionssikre konstruktioner, som samtidig har langt mere effektive isoleringsegenskaber end andre typer slanke konstruktioner.

  Ganske ofte viser der sig skepsis over for trækonstruktioners evne til at modstå brand. Det praktiske liv og tests af brandmodstandsdygtighed viser imidlertid noget andet. I modsætning til f.eks. metalkonstruktioner bevarer trækonstruktioner deres bæreevne i bemærkelsesværdigt lang tid, også når de er direkte udsat for ild. Til forskel herfra mister metalkonstruktioner deres bæreevne relativt hurtigt. Det er også derfor, at træ kan bruges til at beskytte metalkonstruktioner mod brand.

Kodumajas konstruktioner tilfredsstiller alle de krav til brandmodstand, som er fastsat gennem byggenormer og standarder på vore markeder. For flere detaljer: Konstruktionernes brandsikkerhed og brandrisikoanalyse for bygningen.

5. Et noget større materialeforbrug.

Eftersom de skal transporteres og løftes ad flere omgange er konstruktionen i råmodulerne, som er fremstillet på fabrik, kraftigere end i trækonstruktioner, som er bygget direkte på fundamentet. En anden årsag til, at der går mere materiale til, er, at råmodulerne er "lukkede" - de har alle gulv, vægge og loft.

Positiv forståelse af den særlige egenskab: En bolig eller lejlighed er en stor investering for alle, og vi ønsker, at den skal være funktionssikker, holde længe og ikke falde i værdi.

Folk har ofte en tendens til at undervurdere vigtigheden af modstandsdygtigheden i boligens konstruktioner. Man vælger derfor ikke at foretage en lidt større engangsinvestering ved anskaffelse af nyt hjem, men fortryder senere dette, når det ikke længere er muligt at rette op på fejlen. Et praktisk bevis for pålideligheden af Kodumajas konstruktioner er deres modstandsdygtighed til trods for, at de bliver løftet gentagne gange og transporteret over store afstande.

Et noget større materialeforbrug i boligejendomme handler også om at opnå gode lydisolerende egenskaber i konstruktionerne, både i forhold til lejlighederne under, over og ved siden af.

eXact