Indhold

Fordele ved Kodumaja

Tilbagemeldinger fra kunder har bekræftet at de først og fremmest foretrækker Kodumaja fordi: 

 • Forholdet mellem pris og kvalitet på Kodumajas produkter og tjenester er konkurrencedygtigt og
 • Kodumaja er mere fleksible end sine hovedkonkurrenter mht at tage hensyn til sine kunders og deres arkitekters ønsker og krav.

Alt dette kan vi tilbyde fordi Kodumaja:

 1. har med en effektiv produktionsmetode og teknologi muliggør kortere byggetid og lavere omkostningeromkostninger
  • arbejdet udføres på en fabrik og uafhængigt af vejrforhold
  • fabriksproduktion muliggør kvalitetskontrol- og ledelse på højt niveau
  • produktionsprocessen på fabrikken er effektiv og let at kontrollere

 2. med en effektiv produktionsmetode og teknologi muliggør kortere byggetid og lavere omkostninger
  • udførelse af arbejde efter produktionslinieprincippet gør det muligt at involvere megen arbejdskraft samtidig
  • produktion af modulerne på en fabrik udført parallelt med lægning af fundamenter og tracéer på byggepladsen forkorter byggeperioden og minimerer de generelle omkostninger
  • den høje kompletteringsgrad på modulerne som går ud fra frabrikken reducerer arbejdsmængden og sparer tid og penge på byggepladsen

 3. gennem lang tid har koncentreret sig om at udvikle fleksibiliteten, med sigte på at tage hensyn til kundens ønsker og krav og at gennemføre projekter som ikke er type
  • lang erfaring med udvikling af kundeorienteret fleksibilitet, specialisering og stor erfaring indenfor sit virksomhedsområde
  • mere erfaring end konkurrenterne ved produktion af store moduler og projektering og opførelse af blokke på mere end 3 etager af fabriksproducerede moduler
  • tilbud om en bredt anlagt totalleverance som gør det muligt for kunden at løse mange problemer på en gang og gennem en leverandør
 4. med gennemtænkte og -prøvede konstruktionsløsninger og tekniske løsninger sikrer at produkterne er i overensstemmelse med gældende normer og standarder, er særdeles pålidelige og har lave brugsomkostninger
  • konstruktioner, tekniske løsninger og materialer svarer til byggenormer og standarder på vore markeder
  • i produktion og byggeri anvendes kun højkvalitets- og miljøvenlige materialer fra omhyggeligt udvalgte leverandører, og vigtige detaljer, konstruktioner og tekniske løsninger er kontrolleret og testet
  • et certificeret styringssystem i henhold til den internationale standard ISO 9001:2008 hjælper med at opfylde aftalen indgået med kunden med høj kvalitet og opnå kundetilfredshedeftersom
  • Kodumajas kunder er professionelle indenfor byggebranchen i Norden, kan vi også udover egne erfaringer drage nytte af deres erfaringer og praksis gennem flere årtier.

Alle virksomheders konkurrencefortrin forandrer sig over tid. De nuværende fortrin kan gå tabt, eftersom konkurrenterne kan overtage mange af dem, og nye må opstå ved at Kodumaja lægger stor vægt på at være i konstant udvikling både indenfor ledelse og produktudvikling.

Kodumajas ledere er nået frem til, at på lang sigt er dette det eneste konkurrencefortrin som det er vanskeligt at efterabe - vi er hurtigere end vore konkurrenter til at lære og udvikle os.

eXact